Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αφορούν και στις γυμνασιακές τάξεις των ΕΝΕΕΓΥ-Λ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 136532/Δ2/08-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει προς τα Γυμνάσια, οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας για το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε ολόκληρη το έγγραφο με τις οδηγίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-10-2020

Σύμφωνα με το 140022/Δ3/14-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:
Η με αρ. πρωτ. 136532/Δ2/08-10-2020 εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021» αφορά και
i) τα Γυμνάσια Ε.Α.Ε.
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ)

Share and Enjoy !
Shares