Οδηγίες για τη διδασκαλία της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών στο Γυμνάσιο 2020-2021 Οι οδηγίες ισχύουν και για τα Γυμνάσια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 140068/Δ2/14-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει στα σχολεία οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Ενημέρωση 19-10-2020

Σύμφωνα με το 141769/Δ3/16-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ :
η με αρ. πρωτ. 140068/Δ2/14-10-2020 εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2020-2021.»
αφορά και
i) τα Γυμνάσια ΕΑΕ
ii) τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).

Share and Enjoy !
Shares