Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τα Μουσικά Σχολεία Ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 203617/Δ2/11-12-2015 (ΦΕΚ 2858/Β/28-12-2015, ΑΔΑ:7ΘΒΗ4653ΠΣ-Ξ6Π) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια), τα οποία θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015−2016, ως εξής:

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 68092/Γ7/12-6-2009 (ΦΕΚ 1304/Β/2-7-2009) «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια)».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ (916 σελίδες)

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο