Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη – 1η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Από 16 έως 18 Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη

Έγγραφο Φ15.1/182933/Δ2/1-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Στην 1η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.roh.gr.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους, αποστέλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα, ονομαστικό πίνακα μαθητών και σχετική δήλωση κηδεμόνων) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο