Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης (Αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015 – ΦΕΚ 2656/Β/9-12-2015)

Ορίζουμε το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τη διαδικασία της συνέντευξης και τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, καθώς και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής και επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο