Ισχύς ασφαλιστικού δικαιώματος ασφαλισμένων ΟΠΑΔ έως 31 Μαρτίου 2014


άκουσε το άρθρο

Με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), γίνεται γνωστό ότι παρατείνεται η ισχύς της θεώρησης των βιβλιαρίων έως και την 31η Μαρτίου 2014
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι άμεσα και έμμεσα του ΟΠΑΔ (εν ενεργεία,συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών) δε χρειάζεται να μεριμνήσουν από 01/01/2014 για τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους.
Τυχόν μη θεωρημένα βιβλιάρια, θα μπορούν να θεωρούνται έως και την 31η/03/2014, αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου του ΟΠΑΔ

Share and Enjoy !
Shares