ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΑΝ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Φλώρινας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φλώρινας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
3 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
4 Τοπική Ιστορία 25
5 Εργαστήρι Μουσικής 50
6 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
7 Αγγλικά για το χώρο εργασίας 25
8 Γαλλικά για τον τουρισμό 25
9 Γερμανικά για τον τουρισμό 25
10 Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
11 Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
12 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
13 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25
14 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής)διατροφής 25
15 Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες 25
16 Σύνταξη εγγράφων- φορμών 50
17 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής- προσωπικής ζωής 25
18 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας Μ. Αλεξάνδρου 111 (κτίριο παλαιάς Νομαρχίας) από 08/01/2014 έως και 20/01/2014 και ώρες από 12:00π.μ έως 16:00μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385025133 από 12:00π.μ έως 16:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν απαραιτήτως φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]