Αποτύπωση των τηλεπικοινωνιακών τελών των μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 199062/Λ/27-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανταποκρινόμενο στην ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, αναζητά λύσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών τελών που επωμίζονται οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονο στόχο την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Για τον σωστό σχεδιασμό της λύσης απαιτείται η ακριβής γνώση του ετήσιου κόστους που δαπανάται από τις σχολικές μονάδες για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας. Για το σκοπό αυτό αναπτύχτηκε από το ΙΤΥΕ / Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο το σύστημα «Καταγραφής Κόστους Τηλεφωνίας» http://survey.sch.gr/telephony/ στο οποίο καλούνται να συνδεθούν (μέσω του επίσημου λογαριασμού της μονάδας στο ΠΣΔ) όλες οι σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να καταγράψουν, μέχρι 31-1-2014, τα παρακάτω στοιχεία:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares