Ίδρυση Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής

Κοινή Απόφαση 5082/Κ1/14-1-2015 (ΦΕΚ 89/Β/19-1-2015, ΑΔΑ:7ΘΖΞ9-Α4Ι) των Υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ιδρύονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής ως ακολούθως:
1. Δημόσιο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Βόλου
2. Δημόσιο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Σερρών

Διαβάστε την ΥΑ

[lastupdated]

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο