Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η οριστικοποίηση των τμημάτων ανά σχολική μονάδα για το 2022-2023 Κάθε νέα εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί επί των τμημάτων αυτών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 88242/ΓΔ4/15-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2022-2023 έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.
  2. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να οριστικοποιήσουν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε όλες τις τάξεις ανά σχολική μονάδα το σχολικό έτος 2022-2023 έως και την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Διαβάστε το έγγραφο


Τι αναφέρει το άρθρο 22 της 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την οριστικοποίηση των τμημάτων:

«β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις σε χρόνο που ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ.

γ) Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε λειτουργούντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.»

Share and Enjoy !
Shares