Η αγορά από ανηλίκους προπληρωμένων καρτών για συναλλαγές στο διαδίκτυο – Έρευνα στα Γυμνάσια


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 27580/Δ2/19-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνεται η διεξαγωγή έρευνας από τον κ. Γεώργιο Μόσχο, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015.

Η έρευνα αφορά στην αγορά από ανηλίκους προπληρωμένων καρτών για συναλλαγές στο διαδίκτυο και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου.

Διαβάστε το έγγραφο