Τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις σχολικές μονάδες Σε ποια περίπτωση η έγκριση δίνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας

Έγγραφο 26341/ΓΔ4/09-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) … ➜ περισσότερα

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education»

Έγγραφο Φ.15/49445/61315/Δ1/18-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΠΕΘ εγκρίνει τη διεξαγωγή … ➜ περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις μαθητικές κοινότητες Ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης

Έγγραφο Φ13.1/38374/Δ2/7-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σκοπός της έρευνας είναι η … ➜ περισσότερα

Διαδικασίες έγκρισης διεξαγωγής έρευνας στα σχολεία Τα παραστατικά τα οποία πρέπει να καταθέσει ο ερευνητής

Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. γνωμοδοτεί σχετικά με … ➜ περισσότερα

Έγκριση συνέχισης έρευνας με θέμα την «Σεξουαλική Αγωγή των Εφήβων» Για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο 89008/Δ2/5-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε το έγγραφο          

«Χρήση και κατάχρηση του διαδικτύου (internet): Πρόγραμμα έρευνας και ενημέρωσης σε σχολικό πληθυσμό Ελλήνων εφήβων» Έγκριση διεξαγωγής έρευνας στα σχολεία

Έγγραφο 89010/Δ2/5-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η έγκριση αφορά στο σχολικό … ➜ περισσότερα

Έγκριση διεξαγωγής έρευνας για την Παράλληλη Στήριξη

Έγγραφο 53685/Δ3/1-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Θέμα: «Παράλληλη στήριξη- Συνδιδασκαλία σε … ➜ περισσότερα

Οι παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στα Εσπερινά Λύκεια – Έγκριση έρευνας

Έγγραφο 25148/Δ2/16-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνετα η διεξαγωγή έρευνας από … ➜ περισσότερα

Η αγορά από ανηλίκους προπληρωμένων καρτών για συναλλαγές στο διαδίκτυο – Έρευνα στα Γυμνάσια

Έγγραφο 27580/Δ2/19-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνεται η διεξαγωγή έρευνας από … ➜ περισσότερα

Πρόληψη και έλεγχος του καπνίσματος στα Γυμνάσια – Συνέχιση έρευνας

Έγγραφο 20107/Δ2/5-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Επιτρέπουμε τη συνέχιση διεξαγωγής της … ➜ περισσότερα

Εννοιολογική αλλαγή και εκτελεστικός έλεγχος-Συσχετιστικές μελέτες – Έρευνα

Έγγραφο 24356/Δ2/13-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η έρευνα έχει θέμα: «Εννοιολογική … ➜ περισσότερα

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (ESPAD 2015)

Έγγραφο 169960/Γ2/20-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου … ➜ περισσότερα

Έγκριση συνέχισης έρευνας με θέμα την «Σεξουαλική Αγωγή των Εφήβων»

Έγγραφο 162621/Γ2/9-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Επιτρέπουμε τη συνέχιση διεξαγωγής της … ➜ περισσότερα

Έγκριση έρευνα με θέμα «Πρόληψη και έλεγχος του καπνίσματος στα Γυμνάσια της χώρας»

Έγγραφο 42895/Γ2/20-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας … ➜ περισσότερα