Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΕΠΕΑ κατά το 2022-2023 Τα προσφερόμενα προγράμματα ανά ΚΕΠΕΑ όλης της χώρας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ11/944/Δ7/04-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το σχολικό έτος 2022-2023:

α) των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα ΚΕΠΕΑ και
β) των επιμορφωτικών δράσεων των ΚΕΠΕΑ

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα ΚΕΠΕΑ συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην ΥΑ με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020).

Κατά συνέπεια, το κάθε ΚΕΠΕΑ δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών /εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares