Έγκριση υλοποίησης προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής σε Γυμνάσια και Λύκεια


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 118818/Γ7/28-7-2014 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει την υλοποίηση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας, που προτίθεται να πραγματοποιήσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις».

Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος συνίσταται σε ενημερωτικές ομιλίες από μέλη του Ινστιτούτου, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε την μοτοσυκλέτα και τον ασφαλή τρόπο χρήσης της. Οι ομιλίες, που απευθύνονται σε μαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης, εντάσσονται στα προγράμματα Αγωγής Υγείας με θεματολογία σχετική με την Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares