Έγκριση Υλοποίησης Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής στα Γυμνάσια και Λύκεια

Έγγραφο 113732/Γ7/18-7-2014 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει την εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής και Υγείας, που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Μαιευτικής Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Τα εν λόγω προγράμματα, που σκοπό έχουν την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων σε θέματα ζωτικής σημασίας για τη ζωή των παιδιών και τις σχέσεις γονέων – παιδιών, συντονίζονται από τον κ. Γεώργιο Κρεατσά, Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Νικόλαο Σαλάκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εισηγήτρια την Καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Τσεμπέρη, Σύμβουλο της Εταιρείας.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2014-2015

Για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο