Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 206505/Δ2/27-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (από 3 έως 4 μαθητές), σύμφωνα με τον σχεδιασμό Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών 2017-2018 και τις κάτωθι εισηγήσεις:

Διαβάστε την απόφαση

Σχετικές αποφάσεις είναι οι παρακάτω:

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων (5-9 μαθητών) των ΣΚΑΕ της ΔΔΕ Φλώρινας, κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (Απόφαση 7378/28-11-2017, ΑΔΑ:785Ρ4653ΠΣ-5ΘΞ, της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας)

Έγκριση λειτουργίας ΣΚΑΕ αποτελούμενων από μία (1) σχολική μονάδα (Απόφαση 206510/Δ2/27-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο