Διευκρινίσεις σχετικά με τη διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Εγκύκλιος 204245/Ε2/16-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Ο εκπαιδευτικός που δύναται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που υπηρετεί. Ο Διευθυντής σχολείου διαβιβάζει το αίτημα στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, μαζί με σχετική εισήγηση για την αναπλήρωση των μαθημάτων. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, εφόσον εγκρίνει το αίτημα με σχετικό χαρακτηρισμό επί της αίτησης, ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου. Η απουσία του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στο myschool στο πεδίο «απουσία», αναφέροντας στο πεδίο «παρατηρήσεις» τον αρ. πρωτ. της σχετικής εγκυκλίου (188407/Ε2/20-11-2014). Οι ημέρες απουσίας δεν αφαιρούνται από το σύνολο των θεσμοθετημένων αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί.

Διαβάστε τη διευκρινιστική εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο