Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 171978/Γ2/12-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει και μαθήματα ειδικοτήτων τα οποία εντάσσονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, γεγονός που επιβεβαιώνει τον θεωρητικό τους χαρακτήρα. Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά, δύναται να διεξάγεται στο εργαστήριο, αλλά από έναν εκπαιδευτικό.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο