Προκήρυξη για πλήρωση κενής θέσης υπευθύνου ΣΣΝ Φλώρινας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για την κάλυψη της κενής θέσης Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ. Ν.) Φλώρινας, για το υπόλοιπο της θητείας (31-8-2015), να υποβά λλουν αίτηση στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, μέχρι την Δευτέρα 18-11-2013.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο