Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες Πανελλήνιο Συνέδριο στις 16 & 17 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. και η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο, στις 16 & 17 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο:

«Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες»

Το Συνέδριο αφορά τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο: http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016/ και να κάνουν την προεγγραφή τους, διευκολύνοντας την αρτιότερη οργάνωση του Συνεδρίου.

Το συνέδριο εστιάζεται στην παρουσίαση και συζήτηση ερευνητικών δεδομένων αλλά και προτάσεων που απαντούν σε διάφορα ερωτήματα που προέρχονται από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί διεθνώς τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ενδεικτικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου είναι τα εξής:

  • Τι χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να έχουν πειράματα και γενικότερα δραστηριότητες στο μάθημα των  Φυσικών Επιστημών ώστε να απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, να προκαλούν το ενδιαφέρον τους και συγχρόνως να είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου;
  • Πώς θα μπορούσαν τα πειράματα αλλά και γενικότερα οι δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών να υποστηριχθούν διδακτικά ώστε πέρα από γνώσεις περιεχομένου, να έχουν ως αντικείμενα α) τη διδασκαλία – εφαρμογή της μεθοδολογίας έρευνας β) την κατανόηση της Φύσης των Φυσικών Επιστημών και γ) τη διαμόρφωση θετικών στάσεων στους μαθητές για τις Φυσικές Επιστήμες;
  • Πώς μπορούν πειράματα και δραστηριότητες να ενταχθούν στη διδασκαλία μας ώστε να συμβάλλουν στην προετοιμασία του μελλοντικού ενεργού πολίτη;

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο