Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 51313/28 -03-2016/Α5 του Υπουργείου Παιδείας

Σε εφαρμογή της με αριθ. 10139/ΙΑ/2012, (ΦΕΚ Β΄ 3057/18-12-2012) Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ΄οίκον διδασκαλίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθ. 84151/ΙΑ/2013, (ΦΕΚ Β΄ 1584/21-6-2013) Υ.Α., κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σας διαβιβάζουμε καταλόγους ονομάτων των αιτούντων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης από τις κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές.

Στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικών μητρώων, οι περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζήτησης στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων για την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου.

Όσες διευθύνσεις δεν έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω Σύστημα, επικοινωνώντας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων/Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων & Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας /Τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος/πληροφορίες:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο