Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΚΖΜ4653ΠΣ-ΤΧΤ – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Συρίλα Αφροδίτη, κλ. ΤΕ01.02) – σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares