Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις του Ι.ΠΟ.Δ.Ε. Διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανοιχτής και ελεύθερης πρόσβασης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 15162/ΓΔ4/08-02-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε) διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή ανοιχτής και ελεύθερης πρόσβασης τις Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις με τους τίτλους: «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής», «Sciences of Education: Theory-Application-Research» και «Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Οι Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε) είναι διαθέσιμες για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό των ατομικών και σχολικών ηλεκτρονικών τους βιβλιοθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε): www.ipode.gr

Διαβάστε το έγγραφο