Διαχείριση εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς

Έγγραφο 141610/Ε2/10-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους και μέχρι την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να περιοριστούν οι περιπτώσεις σχολικών μονάδων που ενδεχομένως να παραμείνουν κλειστές ή να ξεκινήσουν με τον ελαχιστότατο δυνατό αριθμό εκπαιδευτικών, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του υπηρετούντος διδακτικού προσωπικού.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο