Διαχείριση εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς

Έγγραφο 141610/Ε2/10-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους και μέχρι την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να περιοριστούν οι περιπτώσεις σχολικών μονάδων που ενδεχομένως να παραμείνουν κλειστές ή να ξεκινήσουν με τον ελαχιστότατο δυνατό αριθμό εκπαιδευτικών, παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του υπηρετούντος διδακτικού προσωπικού.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο