ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 3 Φεβρ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 1/3-2-2021

ΑΔΑ: ΩΥΝ146ΜΤΛΗ-2ΓΓ – Τροποποίηση μερικών διαθέσεων εκπαιδευτικού – Ραπτόπουλος Μιχαήλ (ΠΕ80)

ΑΔΑ: ΩΜΟΡ46ΜΤΛΗ-Α9Γ – Διάθεση εκπαιδευτικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας – Τόλη Θεοδώρα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: 9ΟΩ946ΜΤΛΗ-Ζ62 – Τροποποίηση μερικών διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου – Παραστατίδου Μαγδαληνή (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΘΓΡ46ΜΤΛΗ-ΥΞΣ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού – Καραμήτσος Παναγιώτης (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: 97Ω946ΜΤΛΗ-ΥΑΥ – Τροποποίηση της αριθμ.4449/11-09-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας για την ανάκληση της μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 – Γρούιου Ελένη (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΩΘ3Ζ46ΜΤΛΗ-03Β – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης – Γρούιου Ελένη (ΠΕ03)

ΑΔΑ: Ψ25Φ46ΜΤΛΗ-0ΑΚ – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού (Κλάδος: ΠΕ85) – Παπαδόπουλος Σταύρος

 

 

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο