ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 14 και 15 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/14-03-2022

ΑΔΑ: 9ΣΚΛ46ΜΤΛΗ-ΖΔΤ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κυριακού Γεώργιος (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 9Θ3746ΜΤΛΗ-Ν08 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μπούτσκου Λεμονιά (ΕΠ03)

ΑΔΑ: ΡΩΙ446ΜΤΛΗ-ΙΑΟ – Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών (συμπληρωματική / τροποποιητική απόφαση)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο