Νέα παράταση προκειμένου να υποβληθούν τα κείμενα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 θα είναι ανοιχτή για τα σχολεία η σχετική πλατφόρμα του ΙΕΠ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 27606/ΓΔ4/11-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα των Διευθυντών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων για δυνατότητα ανάρτησης ή επανυποβολής των κειμένων Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας, επειδή

Α) είτε δε συμμετείχαν στην Αξιολόγηση, συνολικά ή σε επιμέρους τομείς, επικαλούμενοι παράγοντες όπως ασθένεια, τεχνικά προβλήματα κλπ,

Β) είτε υπέβαλαν μη εξατομικευμένα κείμενα,

ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΙΕΠ. Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι καλούνται, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω, να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να προσθέσουν στοιχεία ως εξής:

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares