ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Δευτέρα 17 Φεβρ 2020

ΑΔΑ: ΩΜΛΕ46ΜΤΛΗ-ΠΡΣ – Διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη διδακτικών αναγκών και συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού του ωραρίου – ΚΟΥΛΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ

ΑΔΑ: ΨΣΩ246ΜΤΛΗ-0ΨΜ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – ΜΑΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΔΑ: 6ΥΩΑ46ΜΤΛΗ-9ΨΕ – Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού Τίτλου – ΜΑΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο