ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρασκευή 14 Φεβρ 2020

ΑΔΑ: 9Λ7046ΜΤΛΗ-Κ5Ν – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – ΓΑΖΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΑΔΑ: 6ΘΜΤ46ΜΤΛΗ-ΓΤΦ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΔΑ: ΨΝΨΒ46ΜΤΛΗ-ΖΙΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΝΝΑ

ΑΔΑ: 60Ε146ΜΤΛΗ-ΙΞΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο