ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Τρίτη 11 Φεβρ 2020

ΑΔΑ: 6ΖΤΙ46ΜΤΛΗ-5ΙΒ – Τροποποίηση του ωραρίου απασχόλησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου, στο σχολείο της τοποθέτησής του, λόγω σχετικής τροποποίησης της σύμβασης πρόσληψής του – ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο