26 Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών

Έγγραφο 139018/Ι/4-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέα διδακτικά βιβλία για μαθήματα ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ

Αποφάσεις 138855/Γ2/3-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΑΨ9-Χ1Ψ) και 138289/Γ2/3-9-2014 (ΑΔΑ:6ΧΦ39-50Ω) του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΠΕΚ της χώρας

Απόφαση 138166/Δ3/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διάρθωση και αρμοδιότητες

Προεδρικό Διάταγμα 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181/Α/29-8-2014, ΑΔΑ:7ΖΙΩ9-ΝΧΞ) Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 οι εγγραφές των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Απόφαση Φ.253/134912/Β6/28-8-2014 (ΑΔΑ:ΒΔΜ89-ΗΙ4) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε προθεσμία εγγραφής των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Έγγραφο 131642/Γ7/19-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέες προθεσμίες για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων εκτός των εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27-8-2014 (ΑΔΑ:71Ψ6Χ-Μ5Λ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έγγραφο 131377/Γ2/19-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το «Ψηφιακό Σχολείο» είναι ένα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Απόφαση 117295/Γ2/24-7-2014 (ΦΕΚ 2148/Β/5-8-2014, ΑΔΑ:ΩΕΥΓ9-Ρ1Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων λόγω συνταξιοδότησης, συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολικών μονάδων από το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος 117806/Δ1/25-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας ….. οι θέσεις αυτές θα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-7-2014 (ΑΔΑ:7Φ95Χ-Μ7Ρ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ορισμός Αναπληρώτριας του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση 3896/8-7-2014 (ΑΔΑ:ΩΖΡΜ9-3ΝΤ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ο … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Απόφαση 27514/2-7-2014 (ΦΕΚ 1926/Β/17-7-2014) Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Απόφαση 5953/23-6-2014 (ΑΔΑ:76ΦΤ9-Ξ2Ν, ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τα Σχολεία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ποιοί τομείς και ποιές ειδικότητες δεν θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Έγγραφο 105316/Γ2/7-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Δεν θα λειτουργήσει για το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο