Σχεδιασμός προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε σχολεία Απαραίτητη η ορθή ενημέρωση του mySchool σχετικά με τους χώρους και τις αίθουσες του κάθε σχολείου

Έγγραφο 120/12-01-2023 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ Στο πλαίσιο … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση στοιχείων των σχολικών μονάδων στο MySchool μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021 Είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων από το ΥΠΑΙΘ

Έγγραφο Φ 478.6/106/68554/Α2/11-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υποβολής νέων … ➜ περισσότερα

Διδασκαλία μαθημάτων στην Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση του ψηφιακού εξοπλισμού

Εγκύκλιος 141290/Γ2/8-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι Διευθυντές (των Γυμνασίων) … ➜ περισσότερα

Με διαδραστικούς πίνακες θα εξοπλιστούν όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και οι ΕΠΑΣ

Έγγραφο 2785/7-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας ζητά να … ➜ περισσότερα