Καθορισμός στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτους 2014

Υπουργική απόφαση 23079/ΙΚ/18-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-20Ε) του Υπουργείου Παιδείας

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μεταξύ των στόχων είναι:

3. Καθολική εφαρμογή του «Νέου Σχολείου» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για το «Ψηφιακό Σχολείο», με την ενίσχυση της μάθησης των ξένων γλωσσών και των νέων τεχνολογιών.

4. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων και της διδακτέας ύλης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την αύξηση του χρόνου ζωής των σχολικών εγχειριδίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επαναδιάθεση τους και την επόμενη σχολική χρονιά, μέσω της αλλαγής της τεχνικής εκτύπωσής τους θα επιφέρει οικονομικό όφελος στον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Ενίσχυση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

7. Εκσυγχρονισμός των δομών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ενσωματωμένο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με προσανατολισμό το μέλλον του μαθητή αξιοποιώντας τις μεθόδους συνεκπαίδευσης και τις νέες τεχνολογίες και με προτεραιότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών με αναπηρίες.

8. Αναθεώρηση της Νομοθεσίας διορισμού και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών με στόχο την απλούστευση και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε την απόφαση

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο