Ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-1-2017 (ΑΔΑ:6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Στο πλαίσιο της … ➜ περισσότερα

Νέα εφαρμογή απογραφής του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου

Εγκύκλιος ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015 (ΑΔΑ : 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Φ.2.9/38/ οικ.15752/24-6-2014 (ΑΔΑ:ΩΕ9ΘΧ-ΓΩΖ) του Υπουργείου ΔΜΗΔ Από τα στοιχεία … ➜ περισσότερα

Απογραφή μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περ. Ενότητας Φλώρινας για το 2013-2014

Η ετήσια απογραφή του Υπουργείου Παιδείας διενεργήθηκε την εβδομάδα από  … ➜ περισσότερα

Αναβάθμιση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ.530/9-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΧ-ΞΞ9) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα