Με διαδραστικούς πίνακες θα εξοπλιστούν όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και οι ΕΠΑΣ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2785/7-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά να καταγραφούν οι αίθουσες των Γενικών Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΣ , οι οποίες δεν διαθέτουν ήδη διαδραστικούς πίνακες έτσι ώστε προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ, β’ φάση»μέσω της οποίας θα γίνει η σχετική προμήθεια.

Διαβάστε το έγγραφο

UPDATE
Με νεότερο mail του το ΥΠΑΙΘ έδωσε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

Σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 2785 Εγγράφου με θέμα «Καταγραφή δεδομένων αιθουσών Γενικών Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ, β’φάση» αλλά και σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται τηλεφωνικά στην υπηρεσία μας θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

Αναφορικά με τα εργαστήρια πληροφορικής, τεχνολογίας ή φυσικών επιστημών στα οποία καθημερινά και αδιάκοπα επιτελείται διδακτικό έργο για την κάλυψη αναγκών ποικίλων γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων (π.χ projects, χρήση από καθηγητές ξένων γλωσσών, ειδικοτήτων, κατευθύνσεων κλπ), δύνανται να συμπεριληφθούν στον αριθμό μόνιμων αιθουσών αρκεί στον συνολικό αριθμό που θα καταγραφεί στο συγκεντρωτικό excel να διευκρινιστεί εντός παρενθέσεως πόσες από αυτές τις μόνιμες αίθουσες είναι εργαστήρια.

Στην παρούσα φάση, τα πρώην ΣΕΚ (νυν ΕΚ) βάσει εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην εν λόγω προμήθεια.

Στην περίπτωση των Μουσικών Σχολείων, των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, των Ειδικών Σχολείων και άλλων Σχολικών Μονάδων που δεν εμφανίζονται στο συγκεντρωτικό excel, διευκρινίζεται ότι μόνο εφόσον οι σχολικές αυτές μονάδες χρησιμοποιούν ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας για τις ανάγκες του Λυκείου θα καταγραφούν. Η καταγραφή αυτή θα γίνει σε ένα χωριστό αρχείο στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται ο κωδικός σχολείου, η ονομασία της σχολικής μονάδας και ο αριθμός μόνιμων αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Λυκείου.

Οι ΕΠΑΣ καταγράφονται κανονικά όπως έχει ζητηθεί με το αρχικό έγγραφο που σας αποστείλαμε την προηγούμενη Παρασκευή.

Αναφορικά με τα συστεγαζόμενα σχολεία, ειδικά στις περιπτώσεις των μεγάλων διευθύνσεων ανά την επικράτεια, εννοείται ότι δεν θα συνυπολογιστούν οι κοινές αίθουσες (π.χ ένα Εσπερινό Λύκειο που συστεγάζεται με ένα Ημερήσιο και χρησιμοποιεί αίθουσες κοινές με τη συστεγαζόμενη σχολική μονάδα δεν θα καταγραφεί στον αριθμό αιθουσών). Σε αντίθετη περίπτωση σχολείων που ανήκουν σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, μοιράζονται κοινούς χώρους (π.χ προαύλιο χώρο, αίθουσες εκδηλώσεων, γυμναστήρια κλπ) αλλά έχουν ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας, οι ξεχωριστές αίθουσες θα υπολογίζονται κανονικά και θα καταγράφονται στο συγκεντρωτικό excel.

Οι αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των κατευθύνσεων στη Β’ και Γ’ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα συνυπολογίζονται εφόσον είναι χωριστές από αυτές των μαθημάτων γενικής παιδείας.

Επίσης παρακαλούμε εκ νέου τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπως έχει γίνει και με πρότερο σχετικό e-mail από την υπηρεσία μας να αποστείλουν συγκεντρωτικά τα στοιχεία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους μαζί με την σχετική βεβαίωση του Διευθυντή Β’/θμιας για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν θα δεχόμαστε μεμονωμένα e-mails από Σχολεία και παρακαλούμε να επισημανθεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας για ακόμα μια φορά.

Share and Enjoy !
Shares