Απογραφή μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περ. Ενότητας Φλώρινας για το 2013-2014

Η ετήσια απογραφή του Υπουργείου Παιδείας διενεργήθηκε την εβδομάδα από  17-02-2014  έως  και  21-02-2014 .

Τα στοιχεία αναφέρονται στο μαθητικό δυναμικό κατά σχολείο, τάξη, φύλο και ηλικία.

Πατήστε το πλήκτρο “View Fullscreen” στην κάτω μπάρα κάθε παρουσίασης για να δείτε τους πίνακες σε πλήρη οθόνη.

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α

Γ Ε Ν Ι Κ Α  Λ Υ Κ Ε Ι Α

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α  Λ Υ Κ Ε Ι Α (ΕΠΑΛ)

 Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Χ Ο Λ Ε Σ (ΕΠΑΣ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο