Διευκρινίσεις σχετικά με την πληρωμή των ωφελούμενων ανέργων στο πλαίσιο των πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 2637/4-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν πολλαπλών ερωτημάτων των Επιβλεπόντων Φορέων όσον αφορά την πληρωμή των ωφελούμενων ανέργων σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α) Στις περιπτώσεις των επίσημων αργιών του δημοσίου τομέα, οι ωφελούμενοι άνεργοι ασφαλίζονται και αμείβονται κανονικά, αναγράφοντας στο παρουσιολόγιο που τηρούν την λέξη αργία.

Β) Την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, όπου οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, θα εφαρμόζεται η οδηγία που εστάλη από τον ΟΑΕΔ στο υπ. αριθμ. 7663/29.1.2014 έγγραφο του, στο οποίο αναφέρει ότι «Ως χρόνος εργασίας, θεωρείται ο χρόνος που ο ωφελούμενος μισθωτός πλήρους απασχόλησης είναι στη διάθεση του εργοδότη / επιβλέποντα φορέα να απασχοληθεί». Σ αυτή την περίπτωση, πιστοποιείται η απασχόληση του με την τήρηση παρουσιολογίου.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]