Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5014/12-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας (ΑΔΑ: Ψ6ΑΤ4653ΠΣ-ΔΛΖ)

Α) Αποσπούμε σε άλλες σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ύστερα από αίτησή τους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίσθηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα όπου είναι οργανικά τοποθετημένοι, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα απόσπασης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, ως εξής:

aposp1

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ύστερα από αίτησή τους, σε άλλες σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, από την ημερομηνία πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα απόσπασης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, ως εξής:

aposp2

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares