Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από Άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή Μουσικά Σχολεία, στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 5013/12-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας (Ψ1ΞΟ4653ΠΣ-ΔΝΝ)

Τοποθετούμε σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, βάσει των 130462/Ε2/05-08-2016, 130382/Ε2/05-08-2016, 139466/Ε2/31-08-2016 Αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, αναδρομικά από 01-09- 2016, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, ως εξής:

top1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης αντικαθίστανται τα αριθμ. 4596/26-08-2016 και 4721/02-09-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Σημειώνεται ότι η κ. Μαχαιρά Ανδρονίκη, αποσπασμένη από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, θα παραμείνει εξ’ ολοκλήρου τοποθετημένη στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου μέχρι να καλυφθεί το κενό που δημιουργεί η τοποθέτησή της στο Γυμνάσιο Αμυνταίου, οπότε και θα εκδοθεί απόφαση αποδέσμευσής της.

Δείτε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο