Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014

Υπουργική απόφαση 21582/Δ2/14-2-2014

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2013-2014 σε Πανεπιστήμια και  ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο