Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 οι συνεντεύξεις των υποψηφίων


άκουσε το άρθρο

Αναρτώνται σήμερα, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023:

α) ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων προς επιλογή Διευθυντών/ντριών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας (N. 4823/2021), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης και

β) πίνακας με τις οριζόμενες ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων για συνέντευξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικά αρχεία:

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων (03-10-2023)

Share and Enjoy !
Shares