Αναγνώριση προϋπηρεσίας από ιδιωτικά σχολεία και σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου

Έγγραφο 10705/Ε2/21-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του Ν.4024/2011 και για την υπηρεσιακή του κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι για την ως άνω προϋπηρεσία δεν υφίσταται ο περιορισμός των επτά ετών του άρθρ. 6 του Ν. 4024/2011.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο