Διευκρινίσεις επί των πρόσφατων τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων

Εγκύκλιος 9214/Ε1/20-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Αφορά στις αποφάσεις 209304/Ε1/22-12-2014 (ΦΕΚ 1780 τ. Γ΄), 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1775 τ. Γ΄) και 206905/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1809 τ. Γ΄) του Υπουργείου Παιδείας

1. Υπηρεσιακά όσοι μετατάσσονται ανήκουν πλέον στις Δ/νσεις Π/θμιας εκπαίδευσης, όσων τροποποιείται η Δ/νση μετάταξης υπάγονται στις νέες Δ/νσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης, ενώ όσων η μετάταξη ανακαλείται επιστρέφουν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν πριν οργανικά. Προκειμένου όμως να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όσοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 26-01-2015. Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις πραγματοποιείται στη Διεύθυνση ΠΕ ή ΔΕ που υπηρετούν. Όσοι βρίσκονται ήδη σε άδεια (αναρρωτική, ανατροφής κλπ.) ή πρόκειται να τύχουν σχετικής άδειας οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση (Π.Ε. όσοι μετατάχθηκαν και Δ.Ε. όσων ανακλήθηκε η μετάταξη) του τόπου διαμονής τους και να αναλάβουν υπηρεσία.

3. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν για το σχολικό έτος 2014-15 σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν, αν το επιθυμούν :
α) Να παραμείνουν στη θέση απόσπασής τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρουσιαστούν είτε στη Διεύθυνση που μετατάχθηκαν είτε εφόσον αδυνατούν (λόγω απόστασης), να αναλάβουν υπηρεσία στην πλησιέστερη Διεύθυνση Π.Ε. και η ανάληψη υπηρεσίας τους να αποσταλεί με φαξ στη Διεύθυνση που μετατάχθηκαν. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμείνουν στην θέση απόσπασής τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το χρονικό διάστημα της απόσπασης αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση μετάθεσης.
β) Να αιτηθούν την ανάκληση της απόσπασή τους. Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3α και θα παραμείνουν στη θέση απόσπασής τους μέχρι την ανακοίνωση της ανάκλησης της απόσπασής τους, εφόσον αυτή ικανοποιηθεί.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο