8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακή Έκθεση Μαθητικής Καινοτομίας Θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη

Έγγραφο Φ16/134296/Δ2/31-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Απαντώντας στο από 31-05-2022 αίτημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά έγκριση του 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακής Έκθεσης Μαθητικής Καινοτομίας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 54/06-10-2022 του ΔΣ του ΙΕΠ, εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ε΄-ΣΤ΄ Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Γυμνασίου, Ειδικού Λυκείου, Μουσικών/Καλλιτεχνικών) σχολικών μονάδων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο