Τροποποίηση της αριθμ. 4104/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ346ΝΚΠΔ-ΙΤΥ) απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, που αφορά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα).


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4135/31-08-2023 (Ψ70Β46ΝΚΠΔ-Ψ9Δ)

Τροποποίηση της αριθμ. 4104/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ346ΝΚΠΔ-ΙΤΥ) απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, που αφορά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για κάλυψη και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες οργανική θέση σε σχολική μονάδα).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares