Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού – Διαθέσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5602/05-10-2016 (ΑΔΑ: 77ΠΣ4653ΠΣ-ΣΕΟ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στην εκπαιδευτικό Σαββίδου Γεωργία, κλ. ΤΕ16.00) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5581/04-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΦΩ4653ΠΣ-2ΞΚ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στους εκπαιδευτικούς Αρουσάνοβα Μαρία, ΠΕ16.01, Ντουσιοπούλου Αντιγόνη, ΤΕ16.00, Παπακρασά Ιωάννη, ΤΕ16.00, Σισιόλα Γρηγόριο, ΤΕ16.00, Τσαβκοπούλου Οξάνα, ΠΕ16.01) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5461/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7Σ8Ω4653ΠΣ-ΟΧΤ) – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών. (αφορά στους εκπαιδευτικούς Τσατσάνη Γεώργιο του Μενελάου, κλ. ΤΕ01.06 και  Τοπάλη – Λιανά Δανάη, κλ. ΤΕ01.05) – σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο