«Το κλίμα αλλάζει… αλλάζω ζωή!» – Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Θα διεξαχθεί από τις 5 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 20 Μαρτίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.14/146327/ΦΔ/152843/Δ1/10-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας

«Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να γίνει πιο απειλητική. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι και τα ζώα την Κλιματική Αλλαγή; Πώς μας επηρεάζει; Πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε! Πώς θα τα καταφέρουμε;»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ανάδειξη έργων με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Μέσω της συμμετοχής στον διαγωνισμό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις σχολικές μονάδες να ενεργοποιηθούν περαιτέρω αναφορικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας μας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας και να βραβευτούν για τις προσπάθειές τους. Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν μαθητές των τάξεων Ε’-Στ’ Δημοτικού, Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Γ’ Λυκείου είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:
Α) Δημιουργία παιχνιδιού – ηλεκτρονικού ή επιτραπέζιου και
Β) Δημιουργία βίντεο (οπτικού υλικού).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 5 Οκτωβρίου 2020 έως και τις 20 Μαρτίου 2021. Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει τον Απρίλιο του 2021 από Επιτροπή Αξιολόγησης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ).

Οι  συμμετοχές  των  ενδιαφερομένων  (άτομα  ή  μαθητικές  ομάδες)  θα  υποβάλλονται  μέσω  των  σχολείων και η προετοιμασία για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό θα πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου. Οι συμμετοχές οι οποίες θα διακριθούν θα λάβουν «Έπαινο διάκρισης», θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΕΛΛΕΤ και θα αξιοποιηθούν στην καμπάνια του έργου «LIFE-IP AdaptInGr».

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares