ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ – Τετάρτη 11 Νοε 2020

ΑΔΑ: ΩΖ8Ο46ΜΤΛΗ-1ΝΝ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Λαζαρίδου Ελένη (ΠΕ06)

ΑΔΑ: ΨΒΩΘ46ΜΤΛΗ-Ν3Ν – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Πετρόπουλος Γεώργιος (ΠΕ82)

ΑΔΑ: ΨΥΕΦ46ΜΤΛΗ-ΔΜΕ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κατσάκη Αναστασία (ΠΕ02)

ΑΔΑ: Ρ4Ε346ΜΤΛΗ-ΑΦΥ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ88.01 στο Ε.Κ. Αμυνταίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021

ΑΔΑ: 63ΡΟ46ΜΤΛΗ-ΩΘ7 – Τροποποίηση ωρών τοποθέτησης και μερική διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021

ΑΔΑ: Ψ7Χ046ΜΤΛΗ-Ο09 – Διάθεση Υποδιευθύντριας του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου

ΑΔΑ: 9Π0Ν46ΜΤΛΗ-Η94 – Διάθεση Υπευθύνων Τομέων του Ε.Κ. Αμυνταίου στο ΕΠΑΛ Αμυνταίου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ2ΧΠ46ΜΤΛΗ-ΥΗΑ – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών, στο Ε.Κ. Αμυνταίου

ΑΔΑ: Ψ6ΙΚ46ΜΤΛΗ-ΠΗ4 – Προσωρινή διάθεση εκπαιδευτικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας – Τόλη Θεοδώρα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: ΡΦΞΕ46ΜΤΛΗ-8ΦΜ – Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 19/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 06/05/1968(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]