Σε ποιες περιπτώσεις διπλασιάζονται τα μόρια για μετάθεση των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4283/2014

Έγγραφο 212418/Ε2/24-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις σχετικά με το διπλασιασμό … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017για το σχολικό έτος 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 7-1-2016 έως και 29-1-2016

Εγκύκλιος 210254/Δ3/22-12-2015 (ΑΔΑ:6Π8Ι4653ΠΣ-91Φ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αιτήσεις υποβάλλονται από … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών

Έγγραφο 208038/Ε1/17-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα πιστοποιητικά σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης … ➜ περισσότερα

Συστήνεται ομάδα εργασίας στο ΥΠΠΕΘ για την μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για το σύστημα μόνιμου διορισμού εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Μέλος της ομάδας και ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΜΕ Φλώρινας

Απόφαση 553/16-12-2015 (ΑΔΑ:6Υ1Ο4653ΠΣ-Ψ6Ι) του ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας Α) Συστήνουμε … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 09-12-2015 έως 31-12-2015

Εγκύκλιος 200986/Ε2/9-12-2015 (ΑΔΑ:7Τ6Ο4653ΠΣ-ΔΧΙ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Απόφαση 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Β/7-12-2015) του Υπουργείου Παιδείας Δικαίωμα υποβολής αίτησης … ➜ περισσότερα

Το σύμφωνο συμβίωσης μοριοδοτείται για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Όπως ο ακριβώς ο γάμος

mail (16-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Με … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 133369/Ε2/26-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΣΕ465ΦΘ3-ΦΥΦ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 Αφορά στις Γενικές Μεταθέσεις

Απόφαση 96518/Ε2/17-6-2015 (ΑΔΑ:7ΕΑ7465ΦΘ3-Λ4Υ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία έτους 2015 Αφορά στις γενικές και στις μουσικές ειδικότητες

Απόφαση 96505/Ε2/17-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ3ΒΟ465ΦΘ3-Τ4Β) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές της Ειδικής Αγωγής έτους 2015 Αφορά στις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Απόφαση 96503/Ε2/17-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΓΨΝ465ΦΘ3-ΦΑ3) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … ➜ περισσότερα

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2015

Απόφαση 96507/E2/17-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΩΑ3465ΦΘ3-Ω79) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων 2015

Εγκύκλιος 77679/E2/15-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου το ΥΠΟΠΑΙΘ να προβεί … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2015-2016

Απόφαση 57076/Δ3/7-4-2015 (ΑΔΑ:7ΧΓΘ465ΦΘ3-3ΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων και τοποθετήσεων 2014-2015

Εγκύκλιος 25614/Ε1/16-6-2015 (ΑΔΑ:7ΧΨΩ465ΦΘ3-ΑΔΧ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στη διαδικασία μεταθέσεων στα μειονοτικά σχολεία

Εγκύκλιος Φ.821/3403M/207789/Η2/19-12-2014 (ΑΔΑ:Ω63Κ9-3ΧΦ) του Υπουργείου Παιδείας Σας γνωρίζουμε ότι, κατ’ … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2014-2015

Εγκύκλιος 207553/Θ2/19-12-2014 (ΑΔΑ:7ΛΩΙ9-9ΒΑ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο