Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 133369/Ε2/26-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΣΕ465ΦΘ3-ΦΥΦ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ’ … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρωματική απόφαση μεταθέσεων

Απόφαση 115066/E2/17-07-2015 (ΑΔΑ:ΨΕΝΘ465ΦΘ3-70Λ) και 115064/E2/17-07-2015 (6ΚΛΧ465ΦΘ3-4ΚΗ) του Υπουργείου Παιδείας 1. … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο